- -

 »

1 - 10 50
?
:
| | | | | |
 
 
 -   - 
..., : , , , , ...
86 , 3.6 , 3.3 , - 100 "
 
 
 -   - 
..., : , , , ...
131 , 5.5 , 5 , - 100
 
 
 -   - 
..., : , , , , ...
87 , 3.6 , 3.3 , - 100 "
 
 
FROOP -  -  - 
BIO ..., : , , , ( 11.7%)...
114 , 3.8 , 3 , - 100
 
 
FROOP -  -  - 
BIO ..., : ...
114 , 3.8 , 3 , - 100
 
 
-  -   - 
..., : : , , , ...
105 , 3.8 , 3.7 , - 100
 
 
FROOP -  -  - 
BIO ..., : , , , ...
114 , 3.7 , 3 , - 100 "
 
 
 -   - 
..., : , .
143 , 5.2 , 6.9 , - 100
 
 
Mix Crunch  -  - 
BIO ..., : : , , ...
156 , 4.6 , 6.5 , - 100
 
 
FROOP -  -  - 
BIO ..., : , , , , ...
117 , 3.7 , 3 , - 100 "
 

?

!
!
 »
- -

?

? B12?  »
 
" !
 

? !
 »
326