- -
"

,

 »
31 - 40 50
?
:
| | | | | |
 
 
Bio 3% -  - 
: , . .
64 , 5.1 , 3 , - 100
 
 
- 2%  -   - 
: , , ...
64 , 4.4 , 2 , - 100
 
 
- - 4% -   - 
..., : .
64 , 4.3 , 4 , - 100
 
 
- 3%  -   - 
3%..., : , ...
65 , 4.8 , 3 , - 100
 
 
2.8% bio -   - 
: , ...
65 , 3.3 , 3.3 , - 100
 
 
- 3.7%  -   - 
: , (E-1422)...
65 , 3.4 , 3.7 , - 100
 
 
4%  -   - 
: .
65 , 3.5 , 4 , - 100
 
 
99 - 0.7%  -   - 
: , , (7.2%), ...
66 , 4 , 0.7 , - 100
 
 
99 - 0.7%  -   - 
..., : , , (...
66 , 4 , 0.7 , - 100
 
 
- 3%  -   - 
, 3%..., : , ...
66 , 4.9 , 3 , - 100
 

?

!
!
 »
- -

?

? B12?  »
 
" !
 

? !
 »
112