- -
"

,

 »
41 - 50 50
?
:
| | | | | |
 
 99  -     0.7%
 
99 - 0.7%  -   - 
: , (...
66 , 4 , 0.7 , - 100
 
 
4.5%  -  - 
: , .
68 , 3.3 , 4.5 , - 100
 
 
-  -   - 
..., : , , , (2%)...
68 , 2.8 , 1.5 , - 100
 
 
-  -   - 
..., : , , , (2.0%)...
69 , 2.8 , 1.5 , - 100
 
 
- 4%  -  - 
: , , : E1442...
71 , 3.6 , 4 , - 100
 
 
- 3% -   - 
..., : .
71 , 6 , 3 , - 100
 
 
Bianco natural - BIO 2.8%  -  - 
: , , ...
72 , 5.4 , 2.8 , - 100
 
 
- 3.6%  -   - 
..., : , (E1442)...
75 , 3.5 , 3.9 , - 100
 
 
5% BIO -   - 
..., : ...
75 , 4.6 , 5 , - 100
 
 
- , 2%  -   - 
..., : , , ...
75 , 3.2 , 2 , - 100
 

?

!
!
 »
- -

?

? B12?  »
 
" !
 

? !
 »
529
, -