- -
"

,

 »
21 - 30 50
?
:
| | | | | |
 
 
-  -   - 
..., : , , , (2.0%)...
69 , 2.8 , 1.5 , - 100
 
 
- 2.5% -   - 
..., : , , (10.6%)...
109 , 2.5 , 2.5 , - 100
 
 
 -  - 
Bio ..., : , , , (E1442)...
100 , 3.2 , 3 , - 100
 
 
Bianco - Bio 1.6% -  - 
BIO ..., : , , , , ...
108 , 4.2 , 1.6 , - 100
 
 
- 0%  -   - 
: , ...
39 , 5 , 0 , - 100
 
 
 -   - 
..., : , , , , ...
82 , 3.6 , 3.3 , - 100 "
 
 
- 3%  -   - 
3%..., : , ...
65 , 4.8 , 3 , - 100
 
 
- 1.5%  -   - 
,..., : , (13.2%), , ...
90 , 3.5 , 1.5 , - 100
 
 
- Diet 0%  -   - 
..., : , , (, ...
37 , 4 , 0 , - 100
 
 
- 1.5%  -   - 
, 1.5%..., : , (10.7%), ...
89 , 3.8 , 1.5 , - 100
 

?

!
!
 »
- -

?

? B12?  »
 
" !
 

? !
 »
320