- -
"

,

 »
1 - 10 15
?
:
| | | | | |
 
 
22%  -   - 
..., : .
310 , 26 , 22 , - 100
 
 
 -   - 
..., : , ...
310 , 26 , 22 , - 100
 
 
- 5% -   - 
5% ..., : (96.6%), , ...
122 , 11.6 , 7 , - 100
 
 
 -   - 
..., : , .
143 , 5.2 , 6.9 , - 100
 
 
Bio  -   - 
..., : , ...
108 , 3.8 , 3 , - 100
 
 
Bio 3% -   - 
, : , ...
106 , 3.8 , 3 , - 100
 
 
Bio  -   - 
..., : , ...
108 , 3.8 , 3 , - 100
 
 
- 3% -   - 
..., : .
71 , 6 , 3 , - 100
 
 
- - 4% -   - 
..., : .
63 , 3.4 , 4 , - 100
 
 
- - 4% -   - 
..., : .
64 , 4.3 , 4 , - 100
 
  • 1
  • 2

?

!
!
 »
- -

?

? B12?  »
 
" !
 

? !
 »
345
-