- -
"

,

 »
1 - 10 50
?
:
| | | | | |
 
 
 -  - 
: (78%), (20%)...
36 , 1.7 , 0 , - 100
 
 
 -   - 
: (82%), (16%), , ...
30 , 1.4 , 0 , - 100
 
 
 - - - 
: , , ...
30 , 1.4 , 0 , - 100
 
 
 - - - 
..., : (98%) [ (85%)...
40 , 1.7 , 0 , - 100
 
 
 -  - 
: , ...
30 , 1.4 , 0 , - 100
 
 
Bx 28-30 -   - 
: , , .
107 , 4.2 , 0 , - 100
 
 
22BX -  - 
: .
84 , 2.5 , 0 , - 100
 
 
 - - - 
..., : (99.7%), .
19 , 0.8 , 0 , - 100
 
 
POMO -  -  - 
: (60%), ...
17 , 1.2 , 0 , - 100
 
 
 -  - 
: , , ...
30 , 1.4 , 0 , - 100
 

?

!
!
 »
- -

?

? B12?  »
 
" !
 

? !
 »
529
, -