"

?  »
 
31 - 40 50
?
 
 
 -  - 
: , , , ...
306.56 , 0.57 , 31.13 , - 100
 
 
-  -  - 
..., : (, , ...
473.1 , 7.6 , 18.3 , - 100
 
 
-  -  - 
..., : (, , ...
473.1 , 7.6 , 18.3 , - 100
 
 
` `  -  - 
: , , , , ...
369 , 0.8 , 33 , - 100
 
 
- 1.5% bio -   - 
..., : , , (, ) (5%)...
74 , 2.5 , 1.5 , - 100
 
 
 -  - 
..., : , , , ...
344 , 0 , - 100 "
 
 
 - 778 - 
: , , (), ...
249 , 0.3 , 0 , - 100
 
 
 -   - 
..., : , , , , ...
86 , 3.6 , 3.3 , - 100 "
 
 
2.5% -   - 
..., : , , , (E341iii)...
111 , 6.1 , 2.5 , - 100
 
 
 -  - 
: , , ...
43 , 10.5 , 0 , - 100 "
 
 
" !
 

? !
 »
251
-