"

?  »
 
21 - 30 50
?
 
 
 -   - 
3 ..., : , , , , ...
87 , 2.5 , 2.5 , - 100 "
 
 
BIO 2.2% -  - 
BIO ..., : , , , ...
108 , 4 , 2.2 , - 100
 
 
2.5% -   - 
..., : , , , , ...
115 , 6.1 , 2.5 , - 100
 
 
 -  - 
: , , (...
58 , 0 , 0 , - 100 "
 
 
 -  - 
: , (32%)...
49 , 0 , 0 , - 100 "
 
 
 -  - 
: , , ...
16 , 0 , 0 , - 100 "
 
 
0% -  - 
..., : , , , ...
39 , 4.9 , 0.1 , - 100
 
 
0% -  - 
0%..., : , , ...
39 , 4.5 , 0.1 , - 100
 
 
 -  - 
, : , (25%) ( )...
45 , 0 , 0 , - 100 "
 
 
`  -  - 
, : , , (14%) (1%)...
44 , 0 , 0 , - 100 "
 
 
" !
 

? !
 »
19