"

t

?  »
 
" 10
?
 
 
 -  - 
: , , , , ...
506 , 5.4 , 28 , - 100
 
 
5% Bio -   - 
: , . (0.01 ')...
87 , 4.2 , 5 , - 100
 
 
 -   - 
: , . (0.01 )...
264 , 30 , 16 , - 100
 
 
1.5% Bio 3 -   - 
..., : , . (0.01 ' )...
45 , 5.5 , 1.5 , - 100
 
 
 -   - 
: , . (0.01 )...
264 , 30 , 16 , - 100
 
 
9% -   - 
: , . (0.01 )...
139 , 14 , 9 , - 100
 
 
 -   - 
..., : , , . , ...
316 , 2.1 , 8 , - 100
 
 
5%  -   - 
: : ( ...
172 , 8.3 , 3.9 , - 100
 
 
5% -   - 
: , . (0.01 )...
103 , 10.1 , 5 , - 100
 
 
-  -  " - 
: , , , . , , ...
464 , 9 , 32 , - 100
 
 
" !
 

? !
 »
178
, -