- -

? .
" 10 .  »
- 3 , 18 . ...
B.Sc RD
-, , . ...
(MAN)
((MAN, " - ". ...
. , ...
14 , " , . B.Sc, -....
, -20 , , ..,...
, . , ...
, , ...
, .

? !
 »
 
" !
 
311
- 3
- 3 ( , )