? .
" 10 .  »
, -20 , , ..,...
(MAN)
((MAN, " - ". ...
, , ...
. , ...
, . , ...
14 , " , . B.Sc, -....
B.Sc RD
-, , . ...
, .
- 3 , 18 . ...

? !
 »
 
" !
 
555
`