מחשבון שריפת קלוריות
משקל הגוף בק"ג:
בחר קטגוריה:
בחר פעילות:
משך הפעילות:
קלוריות שנשרפו:
0
קלוריות
יש לציין את משך זמן הפעולה שנעשתה בתזוזה בלבד. לדוגמא, במידה והלכתי לשחות, אציין במחשבון אך ורק את משך הזמן ששחיתי, ולא אכלול את זמן ההגעה, המנוחה וכו'.
הנתונים מתבססים על פי ה - CPA - Compendium Of Physical Activities, פרויקט שנתמך על ידי אוניברסיטת אריזונה, ארה"ב.

מחשבון שריפת קלוריות

מחשבון שריפת קלוריות נבנה על פי ערכי Metabolic Equivalent - Met. לכל פעולה שאנו מבצעים נקבע ערך Met, כשאותו יש להכפיל במשקל מבצע הפעולה (בק"ג), כפול משך הפעילות שבוצעה.

הבהרה: אין לראות במחשבון שריפת הקלוריות כלי מדויק להערכת הוצאה קלורית של אדם מסוים, אלא אומדן כללי. חשוב לציין כי ישנם גורמים נוספים שיש לקחת בחשבון, כמו מסת הגוף, כמות השומן בגוף, יעילות התנועה ותנאים גיאוגרפיים וסביבתיים בהם הפעולה בוצעה. לפיכך, ההוצאה הקלורית של אדם מסוים עלולה להיות גבוהה/נמוכה מהתוצאה שתתקבל במחשבון שריפת הקלוריות.