"

,

 »
1 - 10 50
?
:
| | | | | |
 
 
 -  - 
567 , 25.8 , 49.24 , - 100
 
 
 -  - 
: , , .
600 , 27 , 44 , - 100
 
 
 -  -  - 
... JAPAN, : , (39%)...
452 , 12.5 , 21 , - 100
 
 
 -  - 
: , ( ), ...
481 , 16 , 21 , - 100
 
 
 -  - 
: (36%), ...
444 , 14 , 16 , - 100
 
 
 -  - 
..., : , ( ), ...
516 , 16 , 28 , - 100
 
 
 -   - 
, : (45%), ( ), ...
517 , 16 , 21 , - 100
 
 
 -  - 
, : , , , ...
540 , 13.2 , 37.7 , - 100
 
 
 -  - 
, : , , , ...
534 , 9.8 , 33.7 , - 100
 
 
 -  - 
: (65%), .
547 , 20.5 , 33.5 , - 100
 

?

!
!
 »

?

? B12?  »
 
" !
 

? !
 »
178