דלג לתוכן העמוד

סרגל נגישות

 

|
מתכונים (6,797)
|
בכל האתר
- פרסומת -
- פרסומת -

תנאי שימוש באתר FoodsDictionary

כללי
ברוכים הבאים לאתר foodsdictionary.co.il (להלן "האתר").
בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן "תנאי שימוש"). תנאי שימוש אלו מחייבים את כל הגולשים באתר מרגע פרסומם.
במידה והינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, הינך רשאי לעשות בו שימוש בהתאם לנהלים ולתקנון זה.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת, ועל הגולשים להתעדכן עצמאית בשינויים אלו. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות הקישור: תנאי שימוש.

האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת. בשימוש באתר הינך מתחייב לוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד אתר foodsdictionary.

מדיניות פרטיות
מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, אשר יימסרו דרך האתר, ישמשו למטרה לשמם נמסרו בלבד כאמור וכמוסכם בתנאי שימוש אלו. האתר לא יעביר כל מידע שנמסר באמצעותו לגורמים שלישיים ללא הסכמת המשתמש.

עוגיות ופרסומות של צדדים שלישיים
אתר זה עושה שימוש
בעוגיות (Cookies), על מנת לשפר את המהירות והיעילות של השימוש במערכת על ידי הגולשים באתר, על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על עצם השימוש באתר, בערוציו ובמידע המצוי בו, ועל מנת להתאים את הפרסום שיופיע לגולשים באתרים לתחומי העניין שלהם. מדובר למעשה על קבצי טקסט בדפדפן בו הינך משתמש. הגולש מאשר בתנאי שימוש אלו ובעצם השימוש באתר את שימוש האתר בעוגיות ואת שימוש האתר במידע הנאסף. במידה והמשתמש אינו מעוניין בקבלת Cookies, ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המשתמש. כמו-כן, ניתן למחוק Cookies שנשמרו במחשב המשתמש. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט. יש לשים לב, במידה וייחסם השימוש בעוגיות בדפדפן, עלולים להיות שיבושים באתר.
האתר מאפשר לחברות מסוימות את ניהול מערך הגשת הפרסומות ברחבי האתר, ולפיכך חלק מהמודעות הפרסומיות שהינך רואה באתר מגיעות מהשרתים של אותן חברות, המציבות קבצי Cookies ("עוגיות") במחשבך ומשבצות Web Beacons ("משוואות רשת"). מדובר למעשה על קבצי זעירים בעלי מזהה ייחודי, המסייעים באיסוף מידע סטטיסטי אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (לרבות גיל, מין, תחומי עניין וכדומה) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. מידע זה אשר נאסף אודותיך אינו מזהה אותך אישית, אלא רק מסייע להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך באותם נושאים המעניינים אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies ובמשוואות הרשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לדוגמא, ראה את מדיניות הפרטיות של חברת Artimedia ואת מדיניות הפרטיות של חברת Google.

מידע מסחרי ופרסומות
האתר לא יישא בכל אחריות ו/או חבות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, אלא האחריות הבלעדית היא של המפרסם בלבד. פרסום המודעות על ידי בעלי האתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן. שימוש מסחרי באתר, בתכנים, במידע, במערכות ובכל חלק מהללו אסור בהחלט בלא קבלת הסכמת האתר, בכתב ומראש.

כמו כן, האתר רשאי להוסיף מידע מסחרי ופרסומות ליד, בתוך ובכל מקום שקשור במישרין או בעקיפין לפרסומים ו/או לתוכן הגולשים באתר, ולא תהא למפרסמים ו/או למשתמשים ו/או לגולשים שהעלו את התוכן או שהתוכן שלהם הועלה על ידי צוות האתר, שום טענה, דרישה או תביעה בעניין, כולל קבלת תמורה, פיצוי או שיפוי כלשהם.

רכישת מוצרים/שירותים באתר או באתרים עימם האתר מצוי בשיתוף פעולה/קשרי גומלין עסקיים
לגולשי האתר (לרבות משתמשי האתר הרשומים לניוזלטר שיווקי, משתמשי עמוד הפייסבוק של האתר וכל המדיה השונים בחסות האתר) ישנה אפשרות לרכוש מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים עימם האתר מצוי בשת"פ עסקי (כדוגמת אתר eBay). הרכישה מתבצעת באמצעות קישורים מרחבי האתר והמדיה השונים בחסות האתר, אל האתרים של הצדדים השלישיים. מובהר כי לאתר אין כל קשר להתקשרות הישירה של הגולשים עם הצדדים השלישיים, וכי גולשי האתר אשר בכוונתם לרכוש את המוצרים ו/או השירותים של אותם צדדים אלו - ימשיכו את ההתקשרות מול ספקי מוצרים ו/או שירותים אלו בלבד, ללא קשר כלל אל האתר שאך ורק קישר את הגולשים אל אותם ספקים שלישיים. לגולשי האתר לא תהא שום טענה/דרישה/תביעה בעניין זה כלפי האתר, לרבות אחריות על טיב המוצרים ו/או השירותים, אספקתם, חוסר זמינותם, איכותם, מחירם שעשוי להשתנות מעת לעת, מדיניות החזרתם, תנאי מיסוי או חוסר התאמתם לתיאורם המופיע באתר. המחיר המופיע באתר/בכל המדיה בחסות האתר הינו בש"ח (שקלים חדשים) והינו מחיר משוער לפי שער המטבע של יום הפרסום ועשוי להשתנות. לכן, יש להסתמך רק על המחיר של המוצרים ו/או השירותים באתרי הספקים השלישיים אליהם מופנים הגולשים. על הגולשים לשים לב ולהתעדכן בתשלומי מכס, מע"מ, מיסים ומשלוחים על פי מדיניות הספקים השלישיים ומוכרי המוצרים ו/או השירותים, ולא תהא להם כל טענה/דרישה/תביעה בעניין זה כלפי האתר. בנוסף, ייתכנו מקרים שהגולש באתר או במדיה השונים בחסות האתר יופנה אל אתר בשפה זרה בו יצטרך לבצע את הרכישה. כאמור לעיל, האתר אך ורק מפנה את הגולשים אל אתרי הספקים (האתרים השלישיים) ועל הגולשים להסתמך אך ורק על המידע המופיע באתרי הספקים לגבי המוצרים ו/או השירותים שהם מעוניינים לרכוש, ולמען הסרת כל ספק לגולשי האתר לא תהא כל טענה/דרישה/תביעה כלפי האתר. הגולש מסכים לכך שעצם העובדה כי האתר מעביר את הגולשים על ידי לחיצה על קישור ייעודי אל אתרי הספקים של המוצרים ו/או השירותים לרכישה אין בה כדי להצביע על אחריות/מעורבות כלשהיא של האתר בהתקשרות הישירה והבלעדית של הגולשים מול צד ג' (האתרים השלישיים/הספקים).

זכויות יוצרים וקניין רוחני
בעצם השימוש באתר ובהעלאת תכנים שלך לאתר, הינך מאשר בזאת כי אתר foodsdictionary הינו בעל זכות שימוש בתכנים ויוכל לעשות כל שימוש בתכנים אלו, לרבות פרסומם באמצעי המדיה, מבלי לקבל אישור נוסף ממך מראש ובכתב ואף אם יפיק רווחים מהם. כמו כן, לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה כלשהיא כנגד אתר foodsdictionary כיוון שהינך מאשר זאת בתנאי שימוש אלו, ואין זו נחשבת הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני. מובהר, כי העלאת תוכן שהינו תוכן גולשים לאתר אינה שוללת מבעלי זכויות היוצרים בתוכן את זכויותיהם בו, אך מעניק לאתר רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן ו/או בטריטוריה, ולכל שימוש באשר הוא, ללא צורך כאמור ליידע אותם בדבר.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בסודות והסימנים המסחריים, בתכנים שנוצרו על ידי צוות האתר ו/או על פי הזמנתו, המידע אודות המוצרים והמאכלים שמוזנים, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הם של בעלי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר, בכתב ומראש. בעת מסירת תכנים לפרסום באתר מצידך הינך מאשר בזאת כי הינך בעל זכויות היוצרים בתוכן או שקיים עבורך אישור והיתר כדין להעביר את התוכן לפרסום באתר. הנהלת האתר לא תהא אחראית לתכנים אלו, אשר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, וכל תוצאה ו/או השלכה ישירה או עקיפה, של השימוש בתוכן זה של צדדים שלישיים, הינה על אחריותו הבלעדית של ספק התוכן, קרי מעביר התוכן לפרסום באתר.

תנאי השימוש והזכויות בתכנים המועברים לאתר (מוצרים, מתכונים, תפריטים, כתבות וכו')
בעת הרשמתך לאתר foodsdictionary, אתה מאשר ומקבל שכל פעולה שתבצע, וכל תוכן שתוסיף לאתר,ובפרט המוצרים שתוסיף ו\או התפריטים שתבנה ו\או המתכונים שתוסיף ו\או ההודעות שתכתוב בפורומים ו/או כתבות/טיפים שבועיים, הינם תכנים אשר הינך מוסר לפרסום באתר ומקנים לאתר רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן ובמקום, ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עבור תוכן זה שפורסם באתר, ובפרט זאת לא תהא לך כל דרישה לתשלום ו/או קבלת תמלוגים בגין התכנים המוצגים באתר או בכל מדיה אחרת. כמו כן, ידוע לך כי לאתר הזכות לבצע שינויים בתכנים המועלים על ידך ו/או שנשלחו על ידך לאתר, ובכלל זאת שינויי עריכה, שינויי תוכן וכו', ולבעלי האתר הזכות לבחור את אופן הצגת התכנים ומשך זמן הצגתם, וכי לא תהא לך הזכות לדרוש את הסרת התכנים ואת הפסקת הצגתם באתר, וכי לאתר תהא הזכות להסיר את התכנים בכל עת. אין להזין מידע שעלול לפגוע בכל צורה שהיא בכל אדם או ארגון, לרבות מידע שגוי ומטעה וכמו כן, אין לפרסם מתכונים ו\או תפריטים ו\או כתבות ו\או הודעות בפורומים השונים שמפרים זכויות יוצרים וקניין רוחני. האתר רשאי למנוע הוספת אנשי מקצוע בכל עת, להסיר מתכונים שתוסיף, לבטל שיתוף של תפריטים שתבנה, לבטל את הרשאתך לשיתוף תפריטים, להסיר כתבות באתר, להסיר הודעות שתכתוב בפורומים, וכן, רשאית להחרים את חשבונך, במידה ותחליט שנכון לעשות כך. האתר רשאי להציג את תכני הגולשים באתר ובאתרים עמם הינו מצוי בשיתוף פעולה.

שים לב - הינך מתחייב כי כל תוכן שתעלה באתר, או שאישרת לצוות האתר להעלותו במקומך ותחת השם שלך לאתר, הינו בבעלותך ובאחריותך הבלעדית וכי אינו מהווה הפרת זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני או כל זכויות אחרות. הינך מצהיר כי התכנים המועלים על ידך אינם מפרים זכויות יוצרים וכי הינם בבעלותך, כולל כל הזכויות לגביהם (לרבות זכויות קניין רוחני), ואינם תכנים גזעניים ו/או תכני לשון הרע ו/או בעלי אופי מיני ו/או תכנים מסיתים ו/או תכנים הפוגעים בפרטיות ו/או ברגשות הציבור.

במידה והתכנים שהועברו על ידך אל האתר מפרים זכויות יוצרים וקניין רוחני ו/או כל עבירה ו/או הפרה ו/או עוולה אחרת המוגדרת בחוק, הינך מתחייב באישור תקנון זה כי אתר foodsdictionary לא יהיה אחראי לכך וכי אתה הוא האחראי הבלעדי להפרות כאלו או אחרות. הינך מאשר בזאת באופן מוחלט כי אתר foodsdictionary יסיר מעצמו כל אחריות בנושא והטיפול והאחריות בנושא יועברו ישירות אליך. לאתר foodsdictionary לא תהא שום אחריות כלפיך במידה ותהיה הפרת זכויות קניין רוחני/זכויות יוצרים מצידך.

כתיבת תגובות באתר
אין לפרסם באתר foodsdictionary תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות המוציאות לשון הרע, תגובות גזעניות, בעלות אופי מיני, תגובות לביצוע הסתה, תגובות הפוגעות בפרטיות, פוגעות ברגשות הציבור ותגובות המפרות זכויות קניין רוחני. למען הסר ספק, הנושא באחריות הבלעדית לתוכן התגובה המפורסמת הוא כותב התגובה, ואתר foodsdictionary שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם את התגובה ו/או חלקה ו/או למחוק תגובות שפורסמו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או בהתאם להוראות משפטיות. האתר לא יהיה אחראי להודעות האלה וכל תביעה שתהא תועבר ישירות לכותב התגובה.

שימוש באתר לבעלי אתרים חיצוניים
השימוש בשירותי אתר foodsdictionary באתרים חיצוניים (כדוגמת האנלייזר למתכון) הינם באחריות בעלי האתר החיצוני בלבד, ולא תהא לבעל האתר החיצוני כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד השירות אשר מסופק בחינם. אתר foodsdictionary לא יישא בכל אחריות ו/או חבות כלפי האתרים החיצוניים אשר עושים שימוש בשירותי אתר foodsdictionary. השימוש בשירותי האתר באתרים חיצוניים מחייב הצבת קרדיט עם לוגו של אתר foodsdictionary, בהתאם לקוד שמסופק בכלים שבאתר. האתר רשאי למנוע שימוש בשירותיו בכל עת, במידה ומוצא לנכון.

RSS
האתר מכיל שירותי RSS המוצעים לגולשים ללא תשלום, כשהשימוש הוא על ידי תוכנות המיועדות ל- RSS. אין לעשות בשירות שימוש מסחרי כלשהו, אלא אך ורק שימוש פרטי. השירות חייב להיעשות על ידי קישור ישיר לאתר foodsdictionary ללא קיצורי דרך ומתווכים. הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש בשירות כולו או חלק ממנו, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת וביידוע הגולשים.

המשתמש בשירות ה- RSS פוטר את האתר מכל אחריות לנזקים ולכל השלכה באשר היא, ומקבל על עצמו את האחריות הבלעדית לכך. לא תהיה למשתמש כל תביעה לשיפוי בגין נזקים אלה. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל תוצאה של שימוש בשירות זה, במישרין או בעקיפין, העלולה להיגרם לו או לצדדים שלישיים.

המשתמש פוטר את האתר מאחריות לגבי זמינות שירות ה- RSS והתכנים שהוא נחשף אליהם כתוצאה משימוש בשירות, ולכל השלכה ותוצאה שהם עלולים לגרום לו או לאחרים. למשתמש לא תהא כל דרישה או תביעה בנוגע לשירות ה- RSS הניתן לו בחינם, והוא פוטר את האתר מכל אחריות בנושא. המשתמש מסכים כי כל התכנים המוצגים בשירות זה הינם בעלי זכויות יוצרים של האתר או של ספקי התוכן שלו שהעניקו לאתר זכות שימוש בלתי מוגבלת בזמן ובמקום, ומתחייב שלא להפר את זכויות אלה.

הגבלת השימוש באתר למטרות אישיות וחוקיות בלבד
אתר זה מיועד לשימוש אישי בלבד וחל כל איסור לעשות באתר ו/או בתכנים המפורסמים בו שימוש מסחרי כלשהו. אין לבצע שינויים, להעתיק, לשדר, להפיץ, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרטי המידע, התוכנה, השירותים והמוצרים אשר מקורם באתר זה.

סימני מסחר
כל סימני המסחר של החברות, המוצרים, התוכנות והיישומים המופיעים באתר שייכים לבעליהם.

אחריות
הגולש באתר מצהיר כי ידוע לו כי באפליקציה ובנתונים הכלולים במאגר המידע עלולות להיות טעויות או חוסרים כלשהם וכי לאתר לא תהיה כל אחריות או חבות כלשהן בגין השימוש שיעשה הגולש באתר הן באפליקציה, והן במאגר המידע, וכן בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בהם במישרין או בעקיפין. השימוש שיעשה במידע שיופק על ידי הגולש הוא על אחריות הגולש בלבד. האתר איננו מתחייב כלפי הגולשים לזמינות ו/או לתקינות מערכת האתר.

כל חומר רפואי המופיע באתר זה הוא אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי יעוץ רפואי ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לטיפול. השירותים והמידע באתר זה הינם כלליים ולא ניתן להתאימם באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, על כן ולצורך קבלת טיפול רפואי ו/או יעוץ אישי יש לפנות לרופא/דיאטן/תזונאי/נטורופת או איש מקצוע מתאים ולא להסתמך על התכנים באתר. אין האתר אחראי לנכונותם של התכנים הנכתבים באתר, בפרט בפורומים השונים (אך לא רק), שכן אין להסתמך על דברים אלו ומומלץ להיוועץ עם גורם מוסמך בכל נושא בריאותי/תזונתי כלשהו. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר, וכל האחריות מוטלת על ספקי ומוסרי התכנים והמידע שהועלו על ידם אל האתר.

המידע אודות המוצרים והמאכלים שבאתר מסתמך על הנתונים שהיצרנים מפרסמים על גבי אריזות המזון בלבד, על נתונים שנשלחו אל מפעילי האתר על ידי היצרנים עצמם ובנוסף על פי הנתונים המתפרסמים על ידי משרד החקלאות האמריקאי. אתר foodsdictionary לא מוסיף ו/או משנה את הנתונים, אלא מציג אותם כפי שהיצרן מפרסם (תוך התאמה לעיצוב, מבנה ומערכת האתר), לרבות המידע הנוסף, רכיבי המוצר, מידע לאלרגנים, הערך התזונתי, כשרות, צבעי מאכל, חומרים משמרים וכו'. חשוב לציין כי לכל מוצר במאגר המוצרים באתר קיים תאריך עדכון ו/או הוספה למאגר המובלט בצבע אדום. פרטי ונתוני המוצרים משתנים לעיתים על ידי היצרנים, ולכן יש לקחת זאת בחשבון ולהתבסס על הנתונים על אריזות המזון עצמן או על הנתונים העדכניים ביותר במשרד החקלאות האמריקאי. המידע המופיע באתר אודות רכיבי המוצר אינו מחליף את המידע המופיע על גבי המוצר עצמו. בכל מקרה של ספק יש להסתמך על המידע שעל גבי המוצר בלבד. לא תחול על אתר foodsdictionary אחריות ו/או חבות בגין כל נזק אשר ייגרם מהשימוש בנתונים, שכן אינם נבדקים על ידי אתר foodsdictionary (הכוונה לבדיקות מעבדה) ואינו אחראי לאמיתות הנתונים. לעושה שימוש במידע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעקבות השימוש במידע שמוצג. כמו כן, עלולות להיות טעויות וסטיות בנתונים המוצגים באתר ולמשתמש לא תהא כל דרישה ו/או טענה בשל כך.

משתמשים המעבירים תכנים אל האתר ובכלל זאת טיפים, כתבות, מתכונים, יעוץ והנחיות וכו', מסכימים בזאת כי האחריות לאמור בתכנים אלו הינה עליהם בלבד ובכלל זאת האחריות לנזק או לפגיעה לצד שלישי כלשהוא בגין האמור בתכנים. מפעילי האתר לא יישאו באחריות/חבות כלשהיא בנוגע לנזקים כלשהם שיגרמו למשתמשים כתוצאה משימוש באתר. באתר קיימים אינדקסים שונים של אנשי מקצוע (דיאטנים, נטורופתים, תזונאים, שפים, מאמני כושר, בלוגרי אוכל וכו'). המידע המוצג באינדקסים אלו נכתב על ידי אנשי המקצוע עצמם והוא על אחריותם הבלעדית. לאתר אין אחריות כלשהיא לגבי המידע המוצג באינדקסים, לגבי נכונותם ועדכניותם. אין לראות המלצה מטעם האתר בכל הנוגע לאנשי המקצוע המופיעים באינדקסים אלו. בכניסה לאתר, נותן הגולש הסכמתו לתנאי השימוש הללו.

שליחת עדכונים ומידע פרסומי
במידה והמשתמש נתן הסכמתו לכך, רשאי האתר לשלוח אליו הודעות בדואר אלקטרוני ולעדכנו בדבר שירותים חדשים, מוצרים, תכנים ומידע שיווקי, בין אם מקור המידע הינו האתר עצמו ובין אם מפרסמים אחרים. האתר לא יעביר את פרטי המשתמש לגורמים אחרים אם לא ניתנה לכך הסכמת המשתמש. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו ולהפסיק את שליחת הודעות הדואר האלקטרוני אליו בכל שלב ובכל עת.

משתתפי קהילת "FoodsPeople ישראל"
בעת הרשמתך לקהילה ובתור חבר בה וב"מועדון הלקוחות" שלה, תמסור מידע אישי לגביך (לרבות שם מלא, כתובת, פרטי יצירת קשר, גיל, מין, דוא"ל או כל פרט אישי אחר שיימסר מטעמך) וזאת על מנת לבצע רישום אל השירותים והפעילויות של הקהילה. נתונים אלו יישמרו במאגרי הקהילה והינך מאשר כי האתר יוכל לעשות בהם שימוש לצרכיו הפנימיים, יצירת קשר עימך כמובן ולצורך מתן שירותים ו/או מוצרים הנוגעים לפעילויות הקהילה. הינך מאשר בנוסף כי האתר יוכל לבצע ניתוחים סטטיסטיים בנתונים עבור צרכיו לרבות לצרכים פרסומיים ושיווקיים של שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, ואף להעביר אותם לגורמים שלישיים כנתונים סטטיסטיים. חשוב להבהיר כי לא יימסרו לצדדים שלישיים פרטיך האישיים (אלא אם כן הסכמת לכך בכתב או בעל פה בעבור כל מטרה), אלא נתונים סטטיסטיים אודות חברי הקהילה. יחד עם זאת, הינך מאשר כי האתר יוכל למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים במסגרת הפעילויות בקהילה (כדוגמת מסירת פרטיך אל חברת שליחויות/דואר ישראל לצורך שליחת מוצרים אליך, לצדדים הנדרשים לצורך ביצוע/הפקת הפעילויות במסגרת הקהילה, לצורך בירור משפטי היחייב את חשיפת פרטיך לגורם שלישי, לצורך זיהוי בגין פעילות הנוגדת את תנאי שימוש אלו ולצורך מסירת מידע לחברות בת/חברות בעלות/גופים נוספים אשר האתר מצוי עימם בשיתוף פעולה/תהליכי מיזוג). האתר מתחייב לשמור על הפרטיות שלך ולא יעשה דבר הנוגד את מדיניות הפרטיות של תנאי השימוש הללו ובהתאם לחוק. תוכל לעדכן את האתר אודות הנתונים האישיים שלך במידה ומתעדכנים ומשתנים בכל שלב. תוכל לדרוש בכל שלב את מחיקת הנתונים (מחיקת המידע האישי עלולה לגרום לכך שלא תוכל להיות פעיל יותר בקהילה). האתר יוכל לשלוח אליך תכנים שיווקיים ופרסומיים בכל דרך (לרבות בדוא"ל ובטלפון הנייד על ידי שיחה קולית ו/או שירותי טקסט כגון SMS) מטעמו ו/או מטעם צדדים שלישיים ישירות (תכני פרסום), וזאת במידה ואישרת קבלת חומרים פרסומיים בעת ההצטרפות אל הקהילה (על ידי הסימון המיועד לכך). תוכל להסיר את עצמך מרשימה זו בכל עת על ידי אפשרות לכך בכל מייל שיישלח אליך ו/או על ידי יצירת קשר אישי עם האתר. כאמור, האתר עושה הכל על מנת לאבטח את המידע אודותיך בצורה היעילה ביותר ובהתאם לתנאי שימוש אלו ולכתוב בחוק, אך הינך מאשר בתנאי שימוש אלו כי ייתכנו מקרים בהם תיתכנה חדירות עוינות ו/או פריצות אל מערכות האתר ופרטיך עלולים להגיע אל צדדים שלישיים, וכי לא תהא לך כל דרישה/טענה/תביעה בנושא כלפי האתר.

הינך מתחייב להקפיד על הוראות הפעילויות, להישמע להן ולמלא אותן במסגרת ההנחיות הספציפיות לכל פעילות. לכל פעילות שתשתתף בה יהיה דף הנחיות מסודר עם לוח זמנים התואם את מטרות הפעילות. הינך מתחייב שלא להזיק/לחבל בפעילות הקהילה בכל שלב כלשהו. האתר רשאי להפסיק את פעילותך במסגרת הקהילה בכל שלב ובכל עת, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת בכתב ו/או מראש, וללא צורך במתן הסברים וסיבות מכל סוג ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ולא תהא לך כל טענה/בקשה/דרישה/תביעה בנושא. אין לפרסם תוכן פוגעני, גזעני, בעלי אופי מיני וכדומה במסגרת הפעילויות בקהילה. בנוסף, הינך מתחייב כי לא תפגע בזכויות יוצרים של אחרים ו/או בקניין רוחני.

הינך עשוי להיות בקשר ישיר ו/או עקיף עם גורמים שלישיים כתוצאה מהתקשרותך עם האתר. הינך מאשר כי לאתר לא תהא כל אחריות באשר לתוכן המפורסם בצדדים השלישיים, וכי האחריות הבלעדית היא של אותם צדדים בלבד. הינך מסיר מכל אחריות את האתר לגבי כל טענה/דרישה/תביעה שלך באשר לתוכן המוצג בצדדים שלישיים אשר אינם קשורים לקהילה, וזאת לרבות פרסומות ותכנים שיווקיים במידה ואישרת קבלה של חומרים אלו. בנוסף, עליך לקרוא במקרים אלו את תנאי השימוש והתקנון בכל הנוגע לאותו צד שלישי ולתכנים שלו אשר נחשפת אליהם, והינך מאשר כי זו אחריותך הבלעדית לכך ולא תהא לך כל טענה/דרישה/תביעה באשר כך לאתר וכי הינך מסיר ממנו כל אחריות בנושא.

ככתוב לעיל, הינך מאשר כי האתר יוכל למסור את פרטיך האישיים כגון שם, כתובת, טלפון וכל מידע אישי נחוץ אחר נוסף אל חברות משלוחים חיצוניות לשם שליחת מוצרים אליך, וכי לא תהא לך כל טענה/דרישה/תביעה באשר לכך אל האתר. אין האתר אחראי על שירות המשלוחים וכל טענה באשר לכך תהיה מופנית אל חברת המשלוחים הספציפית. הינך מסיר מכל אחריות את האתר באשר לכל הנוגע למשלוחי המוצרים אליך.

עורכי בלוג במערכת FoodsBlogs
האתר הינו הבעלים הבלעדיים של מערכת הבלוגים "FoodsBlogs" המבוססת על מערכת WordPress (וורדפרס) עם תוספות קונקרטיות וייחודיות של האתר (ייתכנו שינויים בכל שלב מצד צוות האתר לגבי מערכות ההפעלה של הבלוגים ולכותבי הבלוגים לא תהא כל טענה/דרישה/תביעה כלפי צוות האתר בשל כך). מערכת בלוגים זו הינה פלטפורמה לבלוגי אוכל עבור כותבים ("בלוגרים"), תחת סאב-דומיין של האתר (לדוגמא: blogs.foodsdictionary.co.il/blog-name). כל גולש יכול לבקש לפתוח בלוג באמצעות מערכת הבלוגים של האתר (בכפוף לאישור צוות האתר). ישנם מספר גורמים המהווים תנאי סף לפתיחת בלוג: כתיבה רהוטה ללא שגיאות, אמון הדדי, מוטיבציה לפתח את הבלוג ולתרום לקידומו, ידע בסיסי לתפעול הבלוג וכדומה. אין צוות האתר חייב לאשר כל גולש, ולא תהא לגולשים כאלו כל טענה/מענה/בקשה/דרישה בנושא. לאחר בקשת פתיחת הבלוג דרך מערכת FoodsBlogs, הגולשים יידרשו לקרוא ולאשר (בסימון V) את תנאי השימוש המלאים של האתר (להלן תנאי השימוש), כולל סעיף זה הנקרא "עורכי בלוג במערכת FoodsBlogs", אשר יישלחו אליהם למייל לצורך אישור פתיחת הבלוג על ידי צוות האתר. גולש אשר יאושר לפתיחת בלוג באתר ייקרא "בלוגר".

לבלוגר תינתנה סמכויות מסוימות לעריכת וניהול הבלוג, והוא מתחייב שלא לעבור על תנאי שימוש אלה ושלא לפגוע ברשת הבלוגים בפרט ובאתר בכלל. שימו לב: בלוג שייפתח במסווה למטרת קידום SEO (קידום במנועי החיפוש) של צדדים שלישיים, מטרות ספאם ומטרות שאינן חוקיות ונסתרות וכדומה - ייסגר לאלתר וליוצרי בלוגים אלו לא תהא כל טענה/דרישה/תביעה כלפי צוות האתר. לצוות האתר ישנה סמכות בלעדית שאינה מוגבלת בזמן ובמקום להפסיק פעילות כל בלוג במסגרת FoodsBlogs. כמו כן, במקרים מסוג אלו צוות האתר יוכל לתבוע שיפוי מהבלוגר ללא כל טענה/דרישה/תביעה מצידו. הבלוגר יוכל לבקש את סיוע צוות האתר בהבנת מערכת הבלוג ותפקודו בכל זמן, וצוות האתר יעשה כמיטב יכולתו על מנת לסייע לבלוגר. חשוב להבהיר כי לבלוגים מבנה אחיד עם עיצוב קבוע, פונטים קבועים וקישורים קבועים שלא ניתן לשנות אותם, והבלוגר מסכים לכך באישור תנאי שימוש אלו ובאישור פתיחת הבלוג. אין לבצע כל שינוי בנראות הבלוג מבחינה עיצובית ללא אישור צוות האתר בכתב בלבד. הבלוגר הינו האחראי הבלעדי על כל תוכן (לרבות תמונות, וידאו וכדומה) שהוא מעלה לבלוג (מלבד תכנים בבלוג המוצגים מטעם האתר, להם לבלוגר אין קשר/חבות כלשהי, כדוגמת הפניות אל מחשבוני התזונה שבאתר/מתכונים או מאמרים שאינם שייכים לו אלא ליוצריהם להם האחריות הבלעדית על תכנים מסוג זה). הבלוגר מאשר בקבלת תנאי שימוש אלו כי כל תביעה/מענה/טענה/דרישה הנוגעת לתוכן שהוא העלה בבלוג תופנה אליו ישירות וכי לאתר לא יהיה שום קשר לכך כלל. הבלוגר מתחייב להסיר את האתר מכל אחריות מכל סוג באשר לתכנים שהוא מעלה בבלוג, ומאשר כי תכנים אלו בבעלותו וכי הוא נושא האחריות הבלעדי בכל הנוגע אליהם ומכל הבחינות (אתיות, משפטיות וכיוצא באלה). הבלוגר מתחייב שלא להעלות תכנים פוגעניים מכל סוג בבלוג (בעלי אופי מיני, גזעני, דברי שנאה, נאצה, פגיעה בפרטיות, פגיעה בחופש הדת וכמפורט בתנאי שימוש אלו), והוא מאשר כי לצוות האתר יש זכות בלעדית להסרת תכנים כאלו ובכלל, מבלי לעדכנו מראש או בכתב, ולבלוגר לא תהא שום תביעה/טענה/דרישה בנושא. הבלוגר מתחייב שלא להעלות תוכן פרסומי ו/או שיווקי מצד גורמים שלישיים ללא ידיעת צוות האתר וללא אישורו בכתב ומראש. בנוסף, הבלוגר מתחייב כי כל התכנים שהוא מעלה לבלוג הינם מקוריים שלו ולא מועתקים ממקורות אחרים וכאלו שלא פורסמו בעבר באינטרנט (מומלץ לשמור את התכנים בקבצי מחשב על מנת להימנע מאיבודו. האתר לא יהיה אחראי כלל לאיבוד תכני הבלוג מכל סיבה ובכל זמן, ולבלוגר לא תהיה שום תביעה/טענה/דרישה בנושא). הבלוגר מתחייב שלא לפגוע בזכויות יוצרים וקניין רוחני של צדדים שלישיים, וכי כל אחריות לכך תהיה שלו באופן בלעדי ללא כל עוררין, וכי הוא פוטר את האתר מכל אחריות לכך. במידה והבלוגר מעלה תוכן בבלוג בהשראת אדם אחר, על הבלוגר לציין השראה זו ולקשר אל התוכן המקורי ממנו קיבל השראה. למען הסר ספק בדבר פגיעה בזכויות יוצרים, מומלץ לקבל אישור בכתב מיוצר התוכן המקורי להעלאת פוסטים מסוג זה. בנוסף, תוכן זה הינו גם כן על אחריותו הבלעדית של הבלוגר.

הבלוגר מאשר כי צוות האתר יוכל להפסיק את פעילות הבלוג בכל שלב לאלתר, וזאת מבלי לעדכן את הבלוגר מראש או בכתב. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להסיר את הבלוג של הבלוגר ו/או פוסטים ספציפיים ממנו, וזאת ללא שום צורך בהודעה מוקדמת וללא צורך בהסבר כלשהו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של צוות האתר, בייחוד אם הבלוגר מפר כל דין באשר הוא. בנוסף, צוות האתר רשאי לעשות כן בכל מקרה שהוא מוצא לנכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי בלבד. הבלוגר מתחייב כי לא תהא לו שום תביעה/טענה/דרישה/בקשה בנוגע לכך. הבלוגר מתחייב שלא למחוק תכנים מהבלוג (לרבות פוסט אחד בודד שכבר פורסם) ללא אישור מראש ובכתב מצוות האתר. הבלוגר יוכל לערוך שינויים קונקרטיים בתכנים (שינויים הקשורים לתוכן - אין מדובר על מחיקת פוסט/תכנים). הבלוגר מתחייב באישור תנאי שימוש אלו כי לא יוכל לדרוש הסרת תכנים שהעלה לבלוג ואת הפסקת הצגתם ו/או הפסקת פעילות הבלוג בכל זמן ובכל מקום. בעת אישור תנאי שימוש אלו, הבלוגר מעניק לאתר רישיון שימוש אינסופי ובלתי מוגבל בזמן ובמקום בתכנים בבלוג (לרבות פרסום התכנים במקומות נוספים ברחבי האינטרנט ובכלל בכל מקום באשר הוא), ולא תהא לו כל טענה/דרישה/תביעה באשר לכך. הבלוגר יוכל להפסיק לכתוב ולנהל את הבלוג בכל שלב, אך כפי שצוין לעיל לא יוכל לדרוש את הסרת הבלוג ו/או התכנים המפורסמים בו, וכי אפשרות זו שמורה באופן בלעדי לצוות האתר, ולבלוגר לא תהא כל טענה/דרישה/תביעה בנוגע לכך.

הבלוגר לא נדרש לכל תשלום כלשהו עבור שרתים ו/או תחזוקת הבלוג ו/או פיתוחו ועיצובו, ומקבל "בית" לבלוג שלו תחת האתר. הבלוגר מאשר בקבלת תנאי שימוש אלו ובפתיחת הבלוג כי אין מדובר בשיתוף פעולה מסחרי בתשלום כלשהו, וכי לא תהא לו טענה/דרישה/תביעה לתשלום ותמלוגים בכל מקום או זמן (אלא אם כן סוכם אחרת בכתב בלבד). צוות האתר רשאי ולו הזכות הבלעדית להטמיע את מערכות הפרסום עימם הוא פועל בתוך הבלוגים, ולבלוגר לא תהא שום טענה/דרישה/תביעה באשר לכך. צוות האתר רשאי (והבלוגר מסכים לכך) להטמיע תכנים בבלוגים/לקשר לתכנים מהאתר ו/או מאתרים עימם צוות האתר מצוי בשיתוף פעולה מכל סוג. יש להדגיש כי הבלוגר הוא בעל זכויות היוצרים הבלעדיות בתכנים שהוא יוצר ומעלה לבלוג, וכי הוא מעניק רישיון שימוש חופשי, בינלאומי ובלתי מוגבל בזמן ובמקום לאתר בתכנים אלו.

צוות האתר פיתח מנגנון שמאפשר העברת בלוג קיים אל תוך מערכת FoodsBlogs בקלות תוך כדי שמירת רוב התכנים כפי שהם היו בבלוג הישן של הבלוגר. מדובר על מעבר אפשרי במקרים מסוימים בלבד (תלוי בסוג הבלוג הישן וכדומה), ולא תהא לבלוגר שום דרישה/טענה/תביעה בנוגע לכך. בנוסף, במידה והבלוגר מאשר העברה כזאת אל מערכת הבלוגים של האתר, הוא מצהיר בקבלת תנאי שימוש אלו כי הוא פוטר את צוות האתר מכל אחריות לגבי תקינות מעבר התוכן והוא מצהיר שהוא מודע כי עשויות להיות תקלות בעת העברת התכנים וכי תכנים מסוימים עשויים שלא לעבור אל הבלוג החדש ואף להימחק. לבלוגר לא תהא כל תביעה/דרישה/טענה/מענה בנוגע לכך ומעבר זה הינו באחריותו בלבד. ככתוב לעיל, מומלץ לשמור את התכנים בבלוג הישן לפני המעבר (כולל שמירה בקבצי המחשב של הבלוגר), וזאת על מנת להימנע ממחיקתם בשוגג.

שיפוי
המשתמש, לרבות מפרסם ו/או גולשים המעבירים תכנים לאתר, מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מפעיליו ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, תשלום, הוצאה, אבדן רווחים או הפסד שייגרמו להם עקב מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי להפר תנאי שימוש אלה ו/או כדי להוות מעשה בלתי חוקי.

קישורים
אתר זה כולל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידי בעלי ומפעילי אתר זה. לבעלי אתר זה אין כל שליטה על אתרים שבידי גורמים אחרים. מפעילי ובעלי אתר זה אינם נושאים באחריות כלשהי לתכנים המופיעים באתרים אחרים ו/או לכל נזק שעלול להיגרם בעקבות שימוש באתרים אחרים. הכללת קישורים לאתרים אחרים נועדה לנוחיות המשתמשים בלבד ואין לראות בה משום הסכמה ו/או אישור למידע המפורסם בהם ו/או כדי להצביע על קשר בין אתר זה למפעילי אתרים אחרים.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר ו/או מהשימוש בו הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
251 קלוריות
פאי לימון ללא אפייה
פאי בטעם לימון עם תחתית פתיבר שוקולד וקצפת - פאי טעים וקל להכנה ללא אפייה כלל