"

,

 »
1 - 10 50
?
:
| | | | | |
 
    5%
 
5%  -   - 
: .
90 , 5.7 , 5 , - 100
 
 
4%  -   - 
: .
65 , 3.5 , 4 , - 100
 
 
- 2.5% -   - 
..., : , , (10.6%)...
109 , 2.5 , 2.5 , - 100
 
 
+ 3% -   - 
+ bio -..., : , , (10.7%), ...
111 , 3.6 , 3 , - 100
 
 
1.5% -  - 
1.5%..., : , , .
58 , 4.3 , 1.5 , - 100 "
 
 
4%  -  - 
: , .
63 , 3.2 , 4 , - 100
 
 
Bio - 1.5% -  - 
: , ...
49 , 3.4 , 1.5 , - 100
 
 
Bio 1.5% -  - 
1.5% , : , , ()...
51 , 4.4 , 1.5 , - 100
 
 
5% Bio -   - 
: , . (0.01 ')...
87 , 4.2 , 5 , - 100
 
 
5%  -   - 
: , , .
83 , 5.5 , 5 , - 100
 

?

!
!
 »

?

? B12?  »
 
" !
 

? !
 »
238
, ,