"

,

 »
1 - 10 50
?
:
| | | | | |
 
 
 - ``  - 
: , ...
316 , 0.6 , 34 , - 100
 
 
 -  - 
32 , 1.64 , 0.28 , - 100
 
 
 - Basics - 
: , , ...
30 , 1.4 , 0 , - 100
 
 
 -  - 
: , ...
30 , 1.4 , 0 , - 100
 
 
 -  - 
: , , ...
30 , 1.4 , 0 , - 100
 
 
 - - - 
..., : (99.7%), .
19 , 0.8 , 0 , - 100
 
 
 -  - 
..., : , , .
82 , 9.1 , 1.2 , - 100
 
 
 -   - 
100% ..., : (86%), (13%)...
31 , 1.4 , 0.2 , - 100
 
 
 -  - 
..., : (42%)...
300 , 4.9 , 22 , - 100
 
 
 -  - 
23 , 1.2 , 0.2 , - 100
 

?

!
!
 »

?

? B12?  »
 
" !
 

? !
 »
168
- "