,

" 9 .  : Rosh Hashanah Challah.  »
306

306 \
 »
457
,
457 \
 »
191

191 \
 »
326
,
326 \
 »
? , ( , ). - .
 
" !
 
60
, -