" 19 .  : Rosh Hashanah Special Salads.  »
171
247
367
206
   ,
,
206 \
 »
84
(, , ) , '' ...
84 \
 »
182
, , - ...
182 \
 »
191
, , - ...
191 \
 »
287
- , , ,...
287 \
 »
116

116 \
 »
323
- ...
323 \
 »
320
- , , ...
320 \
 »
200
, , - ...
200 \
 »
115
,
115 \
 »
317
 ,
, ,
317 \
 »
291
 ,
, ' - ...
291 \
 »
324

324 \
 »
233
, , ,
233 \
 »
? . , ( ). , .

- !
:  »
 
" !
 
168
- "